PREDAJ CBD NA SLOVENSKU

PREDAJ CBD NA SLOVENSKU

Obsah článku

Doplnené: 1.05.2021 – Zo zoznamu psychotropných látok vyradili CBD ✅

✅ Zo zoznamu psychotropných látok vyradili CBD, novela je účinná od 1. mája. 

Od 1.5.2021 je CBD na Slovensku legálne a je možné si ho legálne kúpiť a užívať.  

Slovensko bolo doteraz jediným členským štátom Európskej únie, ktorý považoval CBD za psychotropnú látku.

Je to skvelá správa a už môžete CBD objednať priamo zo Slovenska.

Doplnené: 18.03.2021 – predaj CBD na Slovensku realitou od 1.5.2021 ✅

Predaj CBD na Slovensku konečne realitou. 

✅ Kanabidiol (CBD) vyradili zo zoznamu psychotropných látok s účinnosťou od 1. Mája (1.5.2021). Vyplýva to z novely zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, ktorú vo štvrtok (18.3.2021) schválili poslanci Národnej rady SR.

✅ Slovenský parlament sa počas 2. čítania novely zákona z dielne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zhodol, že látka CBD (kanabidiol) bude na Slovensku legálna. CBD produkty sa budú podľa slovenskej legislatívy môcť predávať v eshopoch s účinnosťou od 1. Mája 2021.

Čo je CBD?

Kanabidiol (Cannabidiol  alebo skrátene CBD) je prírodná zlúčenina získavaná z kvetu konope (Cannabis sativa), ktoré je tiež známe pod názvom marihuana. 

CBD je neškodná, netoxická, nevyvoláva závislosť ani nepriaznivé stavy intoxikácie psychotropnými látkami. 

CBD olej je prirodzene sa vyskytujúca prírodná látka, ktorá sa vo svete používa ako liečivo, v kozmetických výrobkoch, a súčasť výživových doplnkov. Na rozdiel od ostatných látok obsiahnutých v rastline konope (napr. delta-9-tetrahydrokanabinol, alebo THC), CBD nie je psychoaktívna. Práve naopak, pre svoje liečivé účinky sa využíva pri liečení viacerých ľahkých aj závažných ochorení v mnohých krajinách po celom svete. Viac ako 30 000 realizovaných štúdií už potvrdilo liečivé účinky fytokanabionidu CBD na mnohé civilizačné choroby a ich pozitívny účinok.

🌿 Pre viac informácií o CBD kliknite sem

Legalizácia CBD na Slovensku

CBD nemá omamné účinky, v praxi sa žiaľ stáva, že CBD je mylne zamieňané s marihuanou. Extrakt fytokanabinoidu získaný z priemyselného konope známy pod označením konopný alebo kanabisový olej, ktorý je všeobecne označovaný aj ako CBD olej, je použiteľný ako zložka liekov, nachádza sa v nástrojoch lekárskej techniky, v doplnkoch stravy, kozmetických výrobkoch aj veterinárnych krmivách.

CBD je kanabidiol s najväčším zastúpením z kanabinoidov v konope, nie je toxický. CBD nemá psychoaktívne, ani omamné účinky a nie je ani návykový.

CBD na Slovensku – súčasný stav

Zo zoznamu psychotropných látok vyradili CBD olej, novela je účinná od 1. mája 2021. 

Kannabidiol (CBD) je v zmysle legislatívy (Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch) zaradený medzi psychotropné látky, pričom takýto stav platí u nás od roku 2011.

Na Slovensku bol zároveň zamedzený akýkoľvek ďalší výskum CBD s cieľom jeho využívania na liečebné účely. V zahraničí však existuje množstvo štúdií preukazujúcich pozitívne a liečivé účinky tejto látky. Aj štúdia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) preukázala, že CBD nevykazuje žiadne účinky spojené so zneužívaním alebo závislosťou.

CBD Slovensko zákon – nová legislatíva prináša novú nádej

Mnohí lekári aj napriek zaradeniu CBD medzi psychotropné látky túto látku niektorým pacientom odporúčajú. Títo odborníci sledujú realizované zahraničné štúdie a komunikujú účinky CBD s kolegami, ktorí ich vo svojich krajinách legálne predpisujú. V Európskej únii sme boli z posledných štátov, ktorý mal do 1.mája 2021 CBD ešte stále zaradený na zozname zakázaných látok. K jeho vyradeniu zo zoznamu nás vyzval už aj Európsky parlament aj Európska lieková agentúra. Možno, že aj vďaka tomu sa ľady pohli a pre mnohých z nás tak v súčasnosti svitla nová nádej. A nakoniec zo zoznamu psychotropných látok vyradili CBD v 1. mája 2021.

Vyradením CBD z uvedeného zoznamu zakázaných látok sa odstráni stav, kedy ľudia užívajúci túto látku na zdravotné účely z pohľadu zákona de facto považovaní za kriminálnikov.

Zároveň s tým bude možné podrobiť CBD produkty odbornému dozoru a príslušnej zákonnej regulácii. Spolu s tým budú tiež zhromažďované dôležité údaje o úspešnosti takejto liečby.

Rezort zdravotníctva pristúpil k uvedenému kroku a pripomenul, že kanabidiol nie je vedený ako psychotropná látka ani v dohovoroch OSN, ktorý je Slovenská republika viazaná. Po prijatí novely zákona tak už je možné legálne dovážať prípravky s obsahom CBD zo zahraničia, pričom dovozcom nebude hroziť žiadne riziko obvinenia.

CBD oleje sú voľne dostupné aj na našej stránke.

Tešíme sa, že navrhované zmeny vstúpili do platnosti. Tešíme sa z tejto iniciatívy, pretože tento krok pomôže mnohým ľuďom ma Slovensku zlepšiť ich zdravotný stav a zmierniť mnohé problémy.

Zároveň s tým sledujeme výsledky nových štúdií, ktoré odhaľujú stále viac pozitívnych účinkov CBD. Všetky relevantné informácie vám budeme pravidelne prinášať aj na našich stránkach.

Od 1.mája 2021 CBD si legálne kúpite v slovenských e-shopoch. 

Čo sa bude teraz diať s CBD výživovými doplnkami?

Na Európskej úrovni sa musí cannabidiol schváliť a zaradiť do zoznamu Novel Food so statusom povolenej látky a CBD sa bude môcť predávať ako výživový doplnok aj na Slovensku aj v rámci celej EÚ.

Ak by sa aj stalo, že Slovensko nepovolí CBD výživové doplnky, tým že sa povolia v rámci EÚ, tak automaticky toto povolenie platí aj pre Slovensko.

Zhrnutie pre Slovensko po schválení novely zákona:

✅ Držba a užívanie CBD – áno, bude povolené
✅ CBD ako liečivo – áno, bude sa dať kúpiť na predpis v lekárni
✅ CBD ako kozmetika – áno kozmetika bude môcť obsahovať CBD (s platnými reguláciami pre kozmetiku)
❌ CBD ako výživový – zatiaľ nie, kým sa neschváli na Európskej úrovni

 

Najčastejšie otázky k predaju a konzumácii CBD:

Je možné teraz propagovať a prezentovat predaj CBD na Slovensku?

Áno je to povolené podľa aktuálnych predpisov.

Je momentálne povolený predaj CBD produktov na Slovensku?

ÁNO, Od 1.mája je CBD na Slovensku legálne. Užívatelia CBD sa už nemusia obávať porušovania zákona a môžu legálne nakupovať CBD produtky.

 

Odkedy bude CBD vyradené zo zoznamu psychotropných látok na Slovensku?

CBD olej vyradili Zo zoznamu psychotropných látok 1. mája 2021

 

Čo znamená vyňatie CBD?

  • Bude legálne užívať a držať CDB
  • CBD sa bude môcť predávať ako liečivo
  • Bude povolený predaj CBD v kozmetických výrobkoch
  • Bude povolená výroba CBD podľa platných zákonov

 

Bude sa dať kúpiť CBD v lekárni?

Áno, na predpis si ho budete môcť kúpiť v lekárni.

Doplnené: 05.02.2021 (staršie správy)

Liberálna politická strana Sloboda a Solidarita (SaS) informovala, že Novelu zákona z dielne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky teraz čaká 2. čítanie. Prvé čítanie prebehlo 5.2.2021 a neboli k nemu žiadne pripomienky.

Prezradili ako to vlastne bude s CBD a jeho užívateľmi:

  • produkty s látkou CBD budú môcť na Slovensku predpisovať lekári (CBD na predpis)
  • budú sa dať kúpiť ako kozmetické výrobky
  • budú sa dať kúpiť ako potraviny a teda aj ako výživové doplnky (o tom sa nerozhoduje na Slovensku, ale v rámci Európskej úrovni)

CBD bude teda na Slovensku legálne. Po 2. čítaní by mal novelu odklepnúť slovenský parlament, kde vraj má už v týchto dňoch veľkú podporu. Keď sa tak stane, látka kanabidiol už nebude od 1. mája 2021 na zozname omamných a psychotropných látok v Slovenskej Republike.

Samotný predaj, výrobu a distribúciu CBD by mala mať, podľa dostupných informácií, v kompetencii Európska únia.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Pozor!
Jednou účinnou zložkou našich prípravkov je CBD, s ktorým popri vlastnostiach ostatných účinných látok sa zaoberajú označené vedecké výskumy, akceptované fakty a najnovšie odborné zdroje, aby sme našich čitateľov zásobili informáciami. Poradenský cieľ nemáme, avšak našich čitateľov každopádne povzbudzujeme k tomu, aby v prípade nakupovania si premysleli a v prípade potreby aj konzultovali so svojím lekárom.
Tieto ustanovenia nemožno považovať za vyhlásenia a neberieme zodpovednosť za ich pravdivosť a práve preto uvádzame aj zdroje. Lekárske názory, rady stoja nad uvedenými informáciami, a preto v prípade zdravotného problému a prevencie sa najprv obráťte na odborníka a nikdy s tým neotáľajte. Naše produkty a články ani v najmenšej miere nemôžu nahradiť lekársku konzultáciu, no napriek tomu by sme boli radi, ak by sa kvôli pozitívnym následkom zvýšil okruh našich zákazníkov.

USA Medical produkty nie sú liečivom, ale potraviny, doplnky stravy a kozmetické produkty s fyziologickými účinkami obsahujúce prirodzené aktívne zložky. S dodržaním nariadenia 37/2004 (IV. 26.) EÚ a predpisov hospodárskeho protimonopolného úradu na každej svojej komunikačnej ploche upozorníme, že výživové doplnky nie sú vhodné na liečbu, prevenciu a ošetrenie chorôb, zdravotných problémov, porúch v organizme. Ich konzumácia nenahradzuje odborný posudok, radu alebo terapiu. Zamestnanci a zástupcovia našej spoločnosti nemôžu poskytovať zdravotné i lekárske rady a naše články a internetová stránka dištancuje sa od toho, aby sa z obsahu dal vyvodiť záver takéhoto typu. Uvedené odkazy podporujú prehľadávanie, za ktorých obsah nenesieme zodpovednosť a z toho dôvodu zber informácií je na vlastnú zodpovednosť čitateľa.

Populárne články

Odporúčané priamo vám

Aby ste stránku vedeli využívať plnohodnotne, používame na nej cookies. Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov. získaných prostredníctvom cookies. Viac o súboroch Cookies.