CBD Výskumy

Priebežne sa robia výskumy a vzniklo mnoho pozitívnych výsledkov v súvislosti s účinkami CBD, avšak k oficiálnemu stanovisku sú potrebné ďalšie výskumy a zmena súčasných nariadení. Na CBD blogu sme zhrnuli informácie, týkajúce sa CBD alebo kanabisového oleja, nachádzajúceho sa na slovenských, EÚ a medzinárodných odborných stránkach, čím návštevníkom poskytneme najčerstvejšie výskumné informácie.

Distribútori v súčasnosti nemôžu nič tvrdiť o preventívnych, ošetrujúcich, liečebných a blahodarných účinkoch, a nie je povolený ani odkaz na ne. K získaniu informácií vám odporúčame prečítať si referáty CBD užívateľov na fórach, z čoho sa určite dozviete, aké skúsenosti majú iní počas konzumácie cbd oleja.

Koniec blogu

Aby ste stránku vedeli využívať plnohodnotne, používame na nej cookies. Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov. získaných prostredníctvom cookies. Viac o súboroch Cookies.