USA medical vo svete

Široké spektrum organických produktov CBD od jedného z najväčších svetových výrobcov konopných olejov!
CBD kvapky môžete zakúpiť online, alebo osobne v našich partnerských sieťových CBD obchodoch.

Extrakty na kanabisovej báze pre USA Medical vyrába jeden z najväčších výrobcov CBD spoločnosť Folium Biosciences s určením pre európsky trh.

Neustále sa rozvíjajúca spoločnosť Folium Biosciences je veľkolepým výrobcom CBD. Okrem výroby kozmetických prípravkov a doplnkov stravy prémiovej kvality v nedávnej minulosti začala spolupracovať aj s rôznymi farmaceutickými firmami.

Pre výrobu konopného výťažku sa používa výhradne konope organickej kvality pestované vo voľnej prírode. Ide teda o vyšľachtené konope s vyšším obsahom CBD ako u tradičného konope.

Extrakty CBD sú vyrobené v Colorade pomocou najmodernejšej techniky a licencovanej výrobnej procedúry.

Vďaka modernej technike sa výrobcom podarilo vyrobiť CBD olej rozpustný vo vode, čo umožní jeho použitie aj v podobe krémov, tvárových masiek a občerstvovacích nápojoch.

Firma bola založená v roku 2014 v štáte Colorado, v meste Colorado Springs. Ide o prvý členský štát USA, ktorému bolo udelené zákonné povolenie pre pestovanie priemyselného konope, vrátane jeho spracovania a predaja. Takzvaný farmársky zákon z roku 2018 (2018 Farm Bill) opakovane ustanovujú požiadavky návrhu poľnohospodárskeho zákona z roku 2014 a firma Folium Biosciences na základe tohto zákona disponuje v súčasnosti platným povolením pre pestovanie konope udeleným Ministerstvom poľnohospodárstva v Colorade.

Chránená vlastná rastlinná genetika tejto firmy vysoko prevyšuje ostatné druhy konope priemernej kvality distribuované na svetových trhoch. Konope vyšľachtené pre CBD produkty touto spoločnosťou obsahuje malé množstvo THC (0,3 %), aj napriek tomu však obsahuje vysoký 10 – 20 % podiel CBD.

Technologický proces používaný touto firmou je chromatografický čistiaci postupktorý z výťažkov s najširším spektrom účinných látok (konopný olej PCR s obsahom CBD 70-90 %, v malom množstve sú tu prítomné aj ďalšie kanabinoidy a terpény) selektívne odstráni THC a ďalšie nežiaduce nečistoty. Vlastné licencované výrobné postupy výrobcu nevystavia extrahované produkty vplyvu vysokých teplôt alebo iných nepriaznivých podmienok ako napríklad frakčnej destilačnej procesy použité niektorými inými výrobcami. Najnovšie metódy zachovajú terpenový profil rastliny, eliminujú možný rozklad kanabinoidov a znižujú vplyv oxidačného potenciálu ďalších botanických zlúčenín.

Vďaka nepretržitým inovačným vývojovým a výskumným aktivitám a najmodernejšej licencovanej výrobnej technológii – ako napríklad proces extrahovania superkritického CO2 – je výrobca schopný vyprodukovať výrobky CBD vysokej kvality, zodpovedajúce aj prísnym kritériám priebežne podrobeným kontrole. V záujme realizácie všetkých potrebných úkonov firma zamestnáva viac ako 200 zamestnancov, medzi nimi aj vysoko kvalifikovaných inžinierov, výskumných pracovníkov pre klinické testy, chemikov a vedeckých pracovníkov.

V druhej polovici roka 2019 získala spoločnosť Folium Biosciences povolenie na výrobu aktívnych farmaceutických zložiek (API). Toto povolenie jej umožnilo predávať suroviny s farmaceutickou kvalifikáciou po celom svete. Okrem toho začala spoločnosť aj partnerské aktivity v spolupráci s nemocnicami, so zdravotníckymi ústavmi a univerzitami. V budúcnosti plánuje spoluúčasť na klinických a farmaceutických testovaiach nielen vo vlastnej krajine, ale aj v medzinárodnom rámci.

CBD produkty bez THC

Pre potreby rôznych priemyselných odvetví spoločnosť dodáva špecifický konopný olej neobsahujúci THC (0,0 %), ale bohatý na fytokanabinoidy. Jej produkty sú celosvetovo využívané v oblasti lekárskej techniky, doplnkoch stravy,  potravinách a  ďalších špeciálnych komponentoch. Taktiež v kozmetických prípravkoch a v doplnkoch veterinárnych krmív.

Obchodná spoločnosť Folium Biosciencies ovláda a riadi každú úroveň výroby – hospodárenie, výnos. laboratórnu vybavenosť výroby a dodávanie výrobkov. To všetko počnúc pestovaním a končiac predajom svojich produktov s garanciou tak, aby firma USA Medical mohla na trhu distribuovať produkty obsahujúce vo všetkých ohľadoch najmodernejšie kanabisové výťažky.

Americkú akosť si môžete zvoliť aj vy!

Predaj CBD na slovensku

Pre slovenský trh disponuje Vitamin store s.r.o. výhradným právom pre predaj CBD prípravkov.

Našim prvoradým cieľom je poskytnúť pomoc chorým v ich liečbe, preto vám naši kvalifikovaní spolupracovníci ochotne odpovedajú na každú vašu otázku.

Náš výrobný sortiment je čím ďalej pestrejší a čoskoro bude rozšírený o kozmetické prípravky a doplnky krmív určené pre drobné zvieratá.

Vzhľadom k tomu, že priamo zastupujeme výrobcu, tak aj vy máte možnosť si za najpriaznivejšiu kúpnu cenu kúpiť CBD produkty prémiovej kvality a maximálnej čistoty.

Informácie týkajúce sa použitia CBD oleja a jeho účinkov, rady, tipy nájdete na našich stránkach facebooku a na blogu našej stránky.

Po vašom pripojení k našej skupine na facebooku si môžete prečítať aj skúsenosti, otázky užívateľov CBD oleja a súčasťou sú aj naše odpovede.

Kvalitný CBD olej | USA medical

Produkty USA Medical bez obsahu omamných látok môžete objednať v podobe organických kozmetických výrobkov a  doplnkov stravy.

Naše výrobky sú doplnky stravy a kozmetické prípravky neobsahujúce THC.

Celý výrobný proces je podrobený prísnej laboratórnej kontrole vykonávané treťou stranou, teda čistotu a obsah účinných komponentov v našich produktoch môžeme 100% garantovať.

Výhradným predajným právom na území Slovenskej republike disponuje spoločnosť USA Medical, čo znamená, že preprava jej produktov z Českej republiky podlieha príslušným ustanoveniam platných úradných predpisov a príslušnej kontrole. Výrobky tejto firmy do svojej registrácie zaznamenalo Ministerstvo poľnohospodárstva.

Jednotlivé certifikáty potvrdzujúce garantovanú akosť sú pripojené k popisom nášho každého produktu.