INTERAKCIA CBD S LIEKMI: ČO POTREBUJETE VEDIEŤ

Cbd doktor lieky interakcia

Obsah článku

Telo môže na užívanie CBD spolu s niektorými liekmi reagovať rôznym spôsobom

Kanabidiolu (CBD) sa venuje veľká pozornosť vďaka jeho potenciálnym účinkom. 

➡️Čo je CBD olej ?

Hoci štúdie o účinnosti sú stále vo fáze výskumu, mnoho ľudí užíva CBD produkty a testuje, či im môžu pomôcť pri riešení ich problémov.

Doterajší výskum ukázal, že CBD doplnky stravy a CBD kozmetika sú všeobecne bezpečné, s malými, ak vôbec nejakými vedľajšími účinkami. Treba mať na pamäti, že CBD môže interagovať s určitými liekmi. 

Než vyskúšate akékoľvek cbd oleje a produkty, je nevyhnutné, aby ste sa porozprávali so svojím lekárom o všetkých vašom zdravotnom stave a prediskutovali všetky vitamíny, doplnky výživy, voľnopredajné a lieky na predpis, ktoré užívate a mohli by interagovať s CBD.  

 

Metabolizmus liečiv a enzýmy CYP450

Ak užívate lieky alebo iné látky, vaše telo ich musí metabolizovať. Lieky a účinné látky sa metabolizujú v celom tele. Väčšina metabolizmu prebieha v črevách a primárne v pečeňi. Pri metabolizme liečiv a látok prijatých v strave zohráva dôležitú úlohu takzvaný cytochróm P450 (CYP450), ktorý patrí do skupiny pečeňových enzýmov.

Niektoré lieky alebo účinné látky ovplyvňuje CYP450, a to buď spomalením, alebo zrýchlením metabolizmu liekov. Zmeny v metabolizme môžu viesť k zmene interakcie liekov a ich vplyv na naše telo. 

 

Ako CYP450 interaguje s CBD a niektorými liekmi?

Výskum ukázal, že skupina enzýmov CYP450 je zodpovedná za metabolizmus mnohých kanabinoidov vrátane CBD. Konkrétne, CYP3A4, dôležitý enzým zo skupiny CYP450, hrá pri metabolizme CBD významnú úlohu. V tomto procese však CBD interferuje s CYP3A4.

Enzým CYP3A4 je zodpovedný za približne 60 % metabolizmu CBD v tele. Ak CBD interaguje s CYP3A4, nebude môcť metabolizovať iné liey, ktoré užívate spoločne s CBD .

Reakcia môže byť tiež opačná. Mnoho liekov spôsobuje inhibíciu CYP3A4. V takom prípade CBD nemusí byť nemusí byť efektívne metabolizované a nemusí efektívne účinkovať v tele. 

Odporúčané užívanie a miešanie liekov má svoje opodstatnenie. Je to kvôli interakcii účinných látok medzi sebou. Ak pečeňové enzými nefungujú ako majú, môže sa stať, telo metabolizuje lieky príliš pomaly, a spôsobuje to neželanú interakciu medzi účinnými látkami. Tým pádom zvýšená hladina liekov v tele môže zmeniť účinky liekov vrátane nežiaducich alebo škodlivých vedľajších účinkov na pečeň a organizmus.

Niektoré látky urýchľujú aktivitu enzýmov skupiny CYP450. Ak telo metabolizuje liek príliš rýchlo, môže sa stať, že koncentrácia účinnej látky v tele nemusí byť dostačujúca pre účinnú liečbu ochorení.

Testujte CBD bezpečne počas užívania iných liekov

Ak chcete vyskúšať CBD, povedzte to najskôr svojmu lekárovi. Lekár vám môže pomôcť zvoliť produkt, dávkovanie a rozvrhnutie CBD, ktoré je bezpečné v použití s vašimi liekmi. V niektorých situáciách môže lekár sledovať plazmatické hladiny niektorých liekov, ktoré užívate a na základe krvného obrazu upraviť dávkovanie CBD.

 

Pri užívaní CBD neprestávajte užívať predpísané lieky (ak lekár nepovie inak)

CBD produkty na vonkajšie užívanie, ako krémy a balzamy sa zvyčajne nedostanú do krvného riečišťa a neinteragujú s pečeňovými enzýmami a ostatnými orgánmi. CBD oleje, kapsule interagujú s organizmom a endokanabinoidným systémom, preto je potrebné interakciu s inými liekmi prekonzultovať s ošetrujúcim lekárom. 

 

Potenciálne liekové interakcie

 

Sledujte upozornenie na grapefruit

Aj keď stále prebiehajú štúdie s cieľom určiť možné interakcie medzi CBD a konkrétnymi liekmi, existuje všeobecné pravidlo, ktoré môže ľuďom užívajúcim grapefruit pomôcť vyhnúť sa neželaným interakciám s liekmi: “Vyhnite sa doplnkom s obsahom kanabinoidov (CBD), ak majú vaše lieky na etikete upozornenie na grapefruit.

Toto upozornenie naznačuje, že ľudia užívajúci liek by sa mali vyhnúť konzumácii grapefruitu alebo grapefruitovej šťavy.

Viac ako 85 liekov interaguje s grapefruitom a niektorými úzko súvisiacimi citrusovými plodmi, napríklad pomaranč Sevilla, pomelo. Dôvodom je to, že obsahujú chemikálie známe ako furanokumaríny.

Furanokumaríny zaručujú normálne fungovanie cytochróm P450. Štúdie naznačujú, že tieto látky zvyšujú hladinu liečiv v krvi, a to až u 85 bežne používaných liekov.

Pretože grapefruit spomaľuje štepenie týchto liečiv enzymatickým systémom cytochróm P450, môže dôjsť k zvýrazneniu ich nežiaducich účinkov či k zvýšeniu ich koncentrácie v krvi a negatívne interakcie medzi liekmi a CBD .

Varovanie týkajúce sa grapefruitu je bežné pre mnoho liekov. Skontrolujte si podrobnosti o svojom lieku alebo sa obráťte na svojho lekára.

 

Druhy liekov, u ktorých by ste sa mali vyhnúť konzumácii grapefruitu

 • antibiotiká a antimikrobiotiká
 • protirakovinové lieky
 • antihistaminiká
 • antiepileptiká (AED)
 • antihypertenzíva
 • lieky na riedenie krvi
 • lieky na cholesterol
 • kortikosteroidy
 • lieky na erektilnú dysfunkciu
 • GI lieky, ako je GERD alebo proti nevoľnosti
 • lieky na srdce a arytmiu srdca
 • imunosupresíva
 • lieky na náladu, ako je úzkosť, depresia alebo poruchy nálady
 • lieky proti bolesti
 • lieky na prostatu

 

Aktuálny výskum interakcie medzi CBD a lieky

Vedecké výskumy sú zameraná na štúdium špecifických interakcií medzi kanabinoidmi a rôznymi liekmi. Na presné a jasné vysvetlenie si však musíme ešte počkať. 

Napríklad v štúdii Anderson (2019) z 25 detí s ťažko liečiteľnou epilepsiou dostalo 13 detí Clobazam a CBD. Vedci u týchto detí zistili zvýšené hladiny clobazamu v krvi. Súbežné používanie CBD a clobazamu bolo hlásené ako bezpečné, ale počas liečby sa odporúča monitorovanie hladiny liečiva.

V inej štúdii dostalo CBD vo forme Epidiolexu 39 dospelých a 42 detí, ktoré užívali AED. Dávky CBD sa zvyšovali každé dva týždne. Vedci sledovali hladiny AED v sére u subjektov v priebehu času. Kým hladiny séra zostali v prijateľnom terapeutickom rozmedzí u väčšiny, sérové hladiny dvoch liečiv, klobazamu a desmetylklobazamu, boli mimo terapeutického rozsahu.

Počiatočné štúdie ukazujú, že CBD môže ovplyvniť hladiny liekov v tele, aj keď užijete predpísanú dávku. Pre stanovenie závažnosti interakcií medzi rôznymi liekmi s CBD, je potrebný ďalší výskum.

 

Bezpečnosť a vedľajšie účinky

Pod prísnym dohľadom lekára možno bezpečne používať CBD s inými liekmi. V prípade potreby môže lekár skontrolovať plazmatické hladiny lieku, ktorý užívate. Môžu sa taktiež rozhodnúť monitorovať funkciu pečene.

Ak užívate CBD s liekmi, je dôležité, aby ste si boli vedomí akýchkoľvek zmien, ktoré môžu v dôsledku užívania nastať.

 

Vedľajšie účinky, ktoré je potrebné monitorovať

 • zvyšujúce sa alebo nové vedľajšie účinky liekov, ako napríklad:
  • ospalosť
  • nadmerný pocit kľudu
  • nevoľnosť
 • zníženie účinnosti lieku, napríklad:
  • záchvaty
 • všeobecné vedľajšie účinky alebo zmeny, ako napríklad:
  • únava
  • hnačka
  • zmeny chuti
  • zmeny telesnej hmotnosti

 

Porozprávajte sa so svojím lekárom

Dôležité je, aby ste sa najprv poradili s lekárom, ak chcete vyskúšať užívanie CBD, najmä keď máte zdravotný problém a užívate iné lieky. Počas testovania na CBD neprestávajte užívať lieky na predpis, ak ste to predtým nekonzultovali s lekárom.

Lieky s varovaním na konzumáciu grapefruitu pravdepodobne interagujú s CBD. Aj keď však užívate niektorý z týchto liekov, lekár vám môže pripraviť plán, ktorý vám pomôže, a to starostlivým sledovaním hladiny lieku vo vašom organizme. Týmto spôsobom môžete na liečbu použiť lieky na predpis a zároveň aj CBD.

 

Sú produkty CBD legálne?

Áno. Výrobky CBD z konope sú v súčasnosti v Česku a na Slovensku dostupné ako doplnky výživy a ako CBD kozmetické produkty. Pozrite si aktuálne informácie o CBD olejov.

Zdroj: https://www.healthline.com/health/cbd-and-drug-interactions-what-you-need-to-know

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Pozor!
Jednou účinnou zložkou našich prípravkov je CBD, s ktorým popri vlastnostiach ostatných účinných látok sa zaoberajú označené vedecké výskumy, akceptované fakty a najnovšie odborné zdroje, aby sme našich čitateľov zásobili informáciami. Poradenský cieľ nemáme, avšak našich čitateľov každopádne povzbudzujeme k tomu, aby v prípade nakupovania si premysleli a v prípade potreby aj konzultovali so svojím lekárom.
Tieto ustanovenia nemožno považovať za vyhlásenia a neberieme zodpovednosť za ich pravdivosť a práve preto uvádzame aj zdroje. Lekárske názory, rady stoja nad uvedenými informáciami, a preto v prípade zdravotného problému a prevencie sa najprv obráťte na odborníka a nikdy s tým neotáľajte. Naše produkty a články ani v najmenšej miere nemôžu nahradiť lekársku konzultáciu, no napriek tomu by sme boli radi, ak by sa kvôli pozitívnym následkom zvýšil okruh našich zákazníkov.

USA Medical produkty nie sú liečivom, ale potraviny, doplnky stravy a kozmetické produkty s fyziologickými účinkami obsahujúce prirodzené aktívne zložky. S dodržaním nariadenia 37/2004 (IV. 26.) EÚ a predpisov hospodárskeho protimonopolného úradu na každej svojej komunikačnej ploche upozorníme, že výživové doplnky nie sú vhodné na liečbu, prevenciu a ošetrenie chorôb, zdravotných problémov, porúch v organizme. Ich konzumácia nenahradzuje odborný posudok, radu alebo terapiu. Zamestnanci a zástupcovia našej spoločnosti nemôžu poskytovať zdravotné i lekárske rady a naše články a internetová stránka dištancuje sa od toho, aby sa z obsahu dal vyvodiť záver takéhoto typu. Uvedené odkazy podporujú prehľadávanie, za ktorých obsah nenesieme zodpovednosť a z toho dôvodu zber informácií je na vlastnú zodpovednosť čitateľa.

Populárne články

Odporúčané priamo vám

Aby ste stránku vedeli využívať plnohodnotne, používame na nej cookies. Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov. získaných prostredníctvom cookies. Viac o súboroch Cookies.