CBD olej a demencia: informácie a výskumy

Môže sa CBD olej používať pri demencii?

Obsah článku

Alzheimerova choroba je jeden z najčastejšie sa vyskytujúcich typov demencie. Aké sú známe spôsoby liečby a ako možno ochoreniu predchádzať? V súvislosti s CBD olejom a demenciou neustále prebiehajú výskumy.

Čo je demencia?

Demencia označuje skupinu vzájomne súvisiacich príznakov, ktoré sa zvyčajne objavujú pri poškodení mozgu v dôsledku úrazu alebo choroby. Patria k nim postupné zhoršovanie pamäti, myslenia a správania sa. Tieto príznaky obmedzujú schopnosť človeka žiť plnohodnotný život a vykonávať každodenné činnosti. V 60 až 80 % prípadov ide o Alzheimerovu chorobu.

Štádiá demencie 

Vo väčšine prípadov je demencia progresívna, časom sa zhoršuje, ale u každého sa vyvíja inak. Pacienti však spravidla zažívajú nasledovné štádiá demencie:

 • Mierna kognitívna porucha, pre ktorú je charakteristické zabúdanie, ťažkosti s vybavovaním si slov a problémy s krátkodobou pamäťou.
 • Medzi príznaky miernej demencie patria problémy s krátkodobou pamäťou, zmeny osobnosti vrátane hnevu alebo depresie a ťažkosti so zložitými úlohami alebo riešením problémov.
 • V stredne ťažkom štádiu demencie môže pacient potrebovať pomoc príbuzného alebo opatrovateľa. V tomto štádiu sa zhoršuje úsudok, narastá zmätenosť a frustrácia, osoba s demenciou potrebuje pomoc pri úkonoch, ako je obliekanie sa a kúpanie.
 • Pri ťažkej demencii už pacient nie je schopný ovládať telesné funkcie, vrátane chôdze a nakoniec aj prehĺtania a ovládania močového mechúra. Medzi príznaky demencie v konečnom štádiu patrí neschopnosť komunikovať.

Rizikové faktory demencie vo vyššom veku

K vzniku demencie môže prispieť mnoho faktorov. Riziko sa napríklad zvyšuje s pribúdajúcim vekom, najmä po 65. roku života. Demencia však nie je bežnou súčasťou starnutia a môže sa vyskytnúť aj u mladších ľudí.

 • Ak máte demenciu v rodinnej anamnéze, je u vás vyššie riziko vzniku ochorenia.
 • V strednom veku sa u mnohých ľudí s Downovým syndrómom vyvinie skorá Alzheimerova choroba. 
 • Pri diabetes vzrastá riziko demencie, najmä ak sa ochorenie riadne nelieči. Poranenia mozgu, mozgová mŕtvica a niektoré infekcie, ako napríklad meningitída a syfilis, môžu tiež zvýšiť pravdepodobnosť demencie.
 • Okrem toho sú rizikovými faktormi demencie fajčenie, nezdravá strava, nedostatok pohybu a nadmerná konzumácia alkoholu.

Prejavy demencie 

Ľudia s demenciou majú problémy s myslením a pamäťou, ktoré ovplyvňujú ich každodenné činnosti.

Zvýšiť pozornosť je potrebné pri týchto náznakoch:

 • Pri problémoch s krátkodobou pamäťou môžu pacienti napríklad zabudnúť, kam niečo položili, alebo opakovane kladú tú istú otázku.
 • Pacienti majú problémy s komunikáciou, pretože v danom momente nedokážu nájsť správne slová na vyjadrenie svojich myšlienok.
 • Niekedy zablúdia aj na známej trase, napríklad po ceste na bežný nákup potravín.
 • Majú problémy s bežnými úlohami, ako je príprava jedla alebo platenie účtov.
 • Nastávajú u nich zmeny osobnosti, ako sú depresia, rozrušenosť, paranoja a zmeny nálad.
 

Liečba demencie

Na zmiernenie príznakov demencie sa používajú lieky. V starostlivosti o človeka, trpiaceho demenciou, je však dôležitá aj nelieková terapia, napríklad:

 • Pracovná terapia: Ergoterapeuti sú špecializovaní zdravotnícki pracovníci, ktorí môžu pomôcť človeku s demenciou naučiť sa bezpečne vykonávať úkony, ako je chôdza, varenie a šoférovanie.
 • Úprava prostredia: Redukcia neporiadku a hluku môže človeku s demenciou uľahčiť sústredenie sa. Niekedy je potrebné ukryť predmety predstavujúce potenciálne bezpečnostné riziko, ako napríklad nože alebo kľúče od auta.
 • Zjednodušenie úloh: Každodenné úlohy by sa mali rozdeliť do niekoľkých jednoduchších krokov, pretože štruktúra a rutina pomáhajú znižovať zmätenosť ľudí s demenciou.

Prevencia demencie

Demencii je ťažké predchádzať, pretože presne nevieme, čo ju spôsobuje. Za cieľom zlepšenia celkového zdravotného stavu sa ale oplatí dodržiavať nasledujúce odporúčania:

 • Nefajčite.
 • Udržiavajte si zdravú hmotnosť.
 • Doprajte si dostatok pohybu.
 • Stravujte sa zdravo.
 • Nezanedbávajte zdravotné problémy vrátane cukrovky, vysokého krvného tlaku a vysokej hladiny cholesterolu.
 • Starajte sa o vlastnú duševnú sviežosť prostredníctvom nových koníčkov, čítania alebo lúštenia krížoviek.
 • Zapájajte sa do komunitných aktivít.
CBD olej pri Alzheimerovej chorobe

Čo treba vedieť o CBD oleji?

Kanabidiol (CBD) je kanabinoid, zlúčenina prirodzene sa vyskytujúca v rastline konope, ktorá sa nesmie zamieňať s omamným a návykovým tetrahydrokanabinolom (THC). CBD nemá psychotropné účinky a nespôsobuje závislosť. Podľa niektorých vedeckých názorov môže CBD nepriamo interagovať s receptormi CB1 a CB2 endokanabinoidného systému, ktoré sa nachádzajú v centrálnom nervovom systéme a v periférnom nervovom systéme. 

Považujeme za dôležité zdôrazniť, že podľa platnej európskej a slovenskej legislatívy nie je možné deklarovať žiadne liečivé ani iné účinky CBD alebo produktov s obsahom CBD.

CBD olej pri demencii: výskumy stále prebiehajú

V posledných rokoch sa čoraz viac skúmajú príznaky spájané aj s demenciou, ako je nespavosť a úzkosť.

 • Výskum uverejnený v júni 2021 sa zaoberal možnosťami a obmedzeniami používania kanabinoidov pri Alzheimerovej chorobe.
 • Aj ďalšia štúdia publikovaná v roku 2017 v časopise Frontiers in Pharmacology poskytla zaujímavé podrobnosti, ktoré podnietili nadväzujúci výskum.

V súčasnosti prebieha na celom svete množstvo výskumov podobných tým vyššie uvedeným, ktoré skúmajú potenciálne účinky CBD a CBD oleja. Aby však vedecký svet mohol zaujať jednoznačné stanovisko, je potrebné realizovať ďalšie výskumy. Preto by sa v tejto fáze bádania ešte nemali vyvodzovať žiadne závery.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Pozor!
Jednou účinnou zložkou našich prípravkov je CBD, s ktorým popri vlastnostiach ostatných účinných látok sa zaoberajú označené vedecké výskumy, akceptované fakty a najnovšie odborné zdroje, aby sme našich čitateľov zásobili informáciami. Poradenský cieľ nemáme, avšak našich čitateľov každopádne povzbudzujeme k tomu, aby v prípade nakupovania si premysleli a v prípade potreby aj konzultovali so svojím lekárom.
Tieto ustanovenia nemožno považovať za vyhlásenia a neberieme zodpovednosť za ich pravdivosť a práve preto uvádzame aj zdroje. Lekárske názory, rady stoja nad uvedenými informáciami, a preto v prípade zdravotného problému a prevencie sa najprv obráťte na odborníka a nikdy s tým neotáľajte. Naše produkty a články ani v najmenšej miere nemôžu nahradiť lekársku konzultáciu, no napriek tomu by sme boli radi, ak by sa kvôli pozitívnym následkom zvýšil okruh našich zákazníkov.

USA Medical produkty nie sú liečivom, ale potraviny, doplnky stravy a kozmetické produkty s fyziologickými účinkami obsahujúce prirodzené aktívne zložky. S dodržaním nariadenia 37/2004 (IV. 26.) EÚ a predpisov hospodárskeho protimonopolného úradu na každej svojej komunikačnej ploche upozorníme, že výživové doplnky nie sú vhodné na liečbu, prevenciu a ošetrenie chorôb, zdravotných problémov, porúch v organizme. Ich konzumácia nenahradzuje odborný posudok, radu alebo terapiu. Zamestnanci a zástupcovia našej spoločnosti nemôžu poskytovať zdravotné i lekárske rady a naše články a internetová stránka dištancuje sa od toho, aby sa z obsahu dal vyvodiť záver takéhoto typu. Uvedené odkazy podporujú prehľadávanie, za ktorých obsah nenesieme zodpovednosť a z toho dôvodu zber informácií je na vlastnú zodpovednosť čitateľa.

Populárne články

Aby ste stránku vedeli využívať plnohodnotne, používame na nej cookies. Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov. získaných prostredníctvom cookies. Viac o súboroch Cookies.