Kardiovaskulárne ochorenia – hlavná príčina smrti v Európe

Čo je cholesterol a srdcovo cievne ochorenia

Obsah článku

Kardiovaskulárne ochorenia sú hlavnou príčinou úmrtí v Európe a na Slovensku. Ako hlavná príčina je udávaná vysoká hladina LDL cholesterolu – LDL (low-density lipoprotein), označovaného ako  zlý cholesterol. 

 

Hlavné body článku: 

 • Cholesterol je tuk a poznáme len jeden druh – líšia sa však prenášače cholesterolu (LHL a HDL).
 • Dobrý a zlý cholesterol je označenie pre HDL a LDL – nosiče cholesterolu.
 • Srdcovo-cievne ochorenia sú hlavnou príčinou úmrtí v Európe (spoločne s rakovinou).
 • Hlavná príčina srdcovo-cievnych ochorení je vysoká hladina zlého cholesterolu – LDL.
 • Zmena životosprávy a fyzická aktivita je dobrá cesta pri predchádzaní akútnych stavov ochorení srdca.

 

Čo je cholesterol

Cholesterol je tuková látka, ktorá je nevyhnutná pre správnu funkciu organizmu. Je zložkou každej bunky ľudského tela. Normálna hladina cholesterolu v krvi je do 5,0 mmol/l. Jeho zvýšená hladina však môže byť nebezpečná. Zvýšená hladina cholesterolu býva podmienená genetickými faktormi alebo nesprávnym stravovaním. V prípade nadmernej konzumácie potravín s vysokým obsahom nasýtených mastných kyselín sa cholesterol usádza na stenách tepien a znižuje ich priechodnosť. Vysoká hladina cholesterolu je príčinou kôrnatenia tepien – aterosklerózy. Následkom čoho vznikajú ďalšie zdravotné komplikácie ako srdcový infarkt, mozgová porážka, postihnutie obličiek a pod. 

 

Dobrý (HDL) vs. zlý (LDL) cholesterol 

Cholesterol, chemicky C27H45OH, je tuk (lipid) zo skupiny steroidov a podobne ako ostatné tuky (mastné látky) nie je rozpustný vo vode a teda ani v krvi. V krvi je cholesterol prenášaný špeciálnymi nosičmi bielkovinového pôvodu, ktoré sa  nazývajú všeobecne lipoproteíny. V súvislosti s cholesterolom poznáme dva hlavné lipoproteíny (presnejšie druhy lipoproteínov), sú to HDL (high-density lipoprotein) a LDL (low-density lipoprotein). 

 

Načo je dobrý cholesterol, keď spôsobuje kardiovaskulárne ochorenia? 

Cholesterol je životne dôležitá látka, ktorá je súčasťou bunkových membrán, nervových obalov, steroidných hormónov a žlčových kyselín.

 

Treba povedať, že cholesterol je len jeden. No v skutočnosti, to či je “dobrý” alebo “zlý” závisí od toho na aké bielkovinové nosiče je naviazaný v krvi. Či je naviazaný na HDL alebo LDL. 

 

HDL = dobrý cholesterol. Je nosič cholesterolu. Jeho hlavnou úlohou je odvádzať prebytočný cholesterol z krvného riečiska do pečene. Následne je spracovaný a dostáva sa do žlče a telo sa ho zbavuje tráviacou sústavou. HDL má schopnosť odstraňovať cholesterol aj z tukových usadenín v cievach. 

 

LDL = zlý cholesterol. LDL transportuje cholesterol do buniek tela. Bunky potrebujú cholesterol, pre svoje fungovanie a tvorbu membrán (obalov so špecifickými funkciami).  Problém nastáva ak je LDL v krvi veľké množstvo a bunky už takú vysokú koncentráciu nepotrebujú pre svoje správne fungovanie. V takom prípade hrozí riziko postupného usadzovania tuku na stenách tepien. Tento jav je známy ako aterosklerózaAká je normálna koncentrácia cholesterolu v krvi?

 

Cholesterol

 • do 15 rokov =  normálna hladinu celkového cholesterolu v krvi je do 4,4 mmol/l,
 • nad 15 rokov a dospelých = 3,9 − 5,2 mmol/l,
 • zvýšený cholesterol = 5,2 − 6,2 mmol/l,
 • vysoký cholesterol = nad 6,2 mmol/l.

 

LDL nosič cholesterolu

 • bezpečná hodnota = do 3,4 mmol/l,
 • zvýšené riziko pre vznik ochorení = 3,4 − 4,1 mmol/l,
 • vážne riziko pre vznik ochorení = nad 4,1 mmol/l.Prečo je LDL tak nebezpečný a srdcovo-cievne ochorenia môžu skončiť úmrtím? 

 

Cholesterol, podobne ako vysoká hladina cukru v krvi alebo vysoký krvný tlak, v mladosti nebolí (je bezpríznakový) a v mladosti sa tieto hodnoty cholesterolu nijako zvlášť nevyšetrujú. Hladina zlého cholesterolu sa dá odhaliť napr. pri preventívnych prehliadkach u doktora. Ako pri ostatných ochoreniach je dôležitá včasná diagnostika. 

 

Dlhodobo zvýšené hodnoty cholesterolu

Pri dlhodobo zvýšených hodnotách cholesterolu v krvi sa môže cholesterol usádzať na stenách tepien a znižovať ich priechodnosť. Výsledkom sú zdravotné komplikácie ako napr. srdcový infarkt, mozgová porážka, nedokrvenie dolných končatín, postihnutie obličiek a poruchy erekcie u mužov.

prevencia ochorení srdca

Prevencia pri srdcovo cievnych ochoreniach

Prevencia znamená predchádzanie chorobám alebo preventívna starostlivosť, čiže súbor opatrení a činností, ktorými môžeme predchádzať ochoreniam, zraneniam a ich následkom a udržiavať optimálny zdravotný stav.

 

Prevencia srdcovo cievnych ochorení je spojená so zmenou životosprávy a pohybových aktivít. Pri liečbe konkrétnych ochorení je potrebná predpísaná liečba pod lekárskym dohľadom. Druhy kardiovaskulárnych ochorení

Všeobecne môžeme rozdeliť srdcovo-cievne ochorenia do 3 kategórií:

 

 • Ateroskleróza
 • Akútne koronárne syndrómy
 • Cerebrovaskulárne ochorenia (mozgové príhody) 

 

Ischemická choroba srdca (Ateroskleróza)

Ateroskleróza je chronické progresívne ochorenie cievnej steny charakterizované akumuláciou lipidov a ďalších komponentov krvi. Tepny nie sú elastické, ale zhrubnuté a tuhšie. Vzniká ukladaním tukových častíc (najmä cholesterolu) do steny tepny, tvoriac na nej povlak, ktorý môže prasknúť, čo vyvolá obnovu ciev krvnými doštičkami. Takto sa postupom času prietok cez tepny zmenšuje, tepna sa zužuje, až sa môže celkom uzavrieť. 

 

Vznik Aterosklerózy môže byť zapríčinený vysokou hladou cholesterolu,, vysokým krvným tlakom, fajčením, stresom, inzulínovou rezistenciou, cukrovkou, obezitou, genetikou (výskytom ochorení tepien v rodine), ale aj nedostatkom fyzickej aktivity.Ateroskleróza je dlhodobý proces, ktorý začína už v detstve a pokračuje celý život. Môže viesť až k infarktu. Infarkt je výsledkom zrážania krvi a vzniku trombu, ktorý môže cievu akútne uzavrieť. Liečba ischemickej choroby srdca je dlhodobá a spočíva primárne v snahe o rozpustenie vzniknutej zrazeniny pomocou liekov, ktoré pôsobia na krvné doštičky a koagulačný (zrážací) systém. V niektorých prípadoch môže liečba zahŕňať aj mechanické úpravy tepien(angioplastiku) alebo srdcový bypass.

 

Pri liečbe náhlych (akútnych) stavov, teda infarktovje snahou lekára čo najrýchlejšie spriechodniť postihnutú tepnu.

 

Varovné príznaky infarktu môžu byť: 

 • bolesti na hrudníku,
 • náhle znecitlivenie a oslabenie končatín,
 • problémy s rečou,
 • strata videnia,
 • pokles ústneho kútika,
 • bolesti v lýtkach pri chôdzi,
 • vysoký krvný tlak,
 • zlyhanie obličiek.Zaujímavosť – ateroskleróza a vitamín D 

Vitamín D má protektívny účinok (ochranný) pred disfunkciou endotelu, znižuje proliferáciu s migráciou hladkých svalových buniek, moduluje zápalovú odpoveď, má vplyv na inzulínovú rezistenciu, hypertenziu a dyslipidémiu. 

 

Akútne koronárne syndrómy

Akútny koronárny syndróm je súbor klinických symptómov, ktoré vznikajú v dôsledku náhle vzniknutej ischémie myokardu (súbor chorôb srdca, ktoré vznikajú nedokrvením srdca). 

 

Arytmiou sa označujú poruchy srdcového rytmu. Môžu byť spojené s nadmerne pomalým, rýchlym alebo nepravidelným rytmom srdca. 

 

Kardiomyopatia je zväčšenie srdca. Zväčšenie je spôsobené zhrubnutí, čo mení vlastnosti srdca a jeho normálnu funkciu. Môže to viesť až k zlyhaniu srdca. 

 

Srdcové zlyhanie je narušená schopnosť srdca prečerpávať krv a s tým súvisiace zlyhávanie srdca, ktoré je spojené so zadržiavaním krvi v orgánoch. 

 

Zápalové ochorenia srdca (Perikarditída a Dresslerov syndróm), sú zápalové ochorenia srdca, ktoré sa prejavujú ostrou, bodavou bolesťou za hrudnou kosťou a na ľavej strane hrudníka Bolesť môže vyžarovať smerom do ľavého ramena a krku. Ďalšie príznaky sú sťažené dýchanie, búšenie srdca, kašeľ, únava, intolerancia, pocit námahy pri bežných činnostiach, bolesti svalov až srdcové zlyhávanie. Reumatické ochorenia srdca 

 

Choroba chlopní je poškodenie srdcovej chlopne, pri ktorom má pretekajúca krv nadmerný odpor, alebo sa chlopeň nedokonale uzatvára po ukončení prietoku krvi. 

 

Pri tomto ochorení pozorujeme zvýšenú záťaž srdca a v najzávažnejších prípadoch srdcové zlyhanie.

 

Cerebrovaskulárne ochorenia / mozgové príhody

 

Cievna mozgová príhoda predstavuje závažný zdravotnícky, sociálny a ekonomický problém. Ľudovo je známa ako porážka a postihuje viac ako 3 osoby na každých 1000 obyvateľov. Je to  jedna z najčastejších príčin smrti v západných krajinách a v Európe.

 

Pri cievnej mozgovej príhode, na rozdiel od infarktu, nie je možné zachrániť odumreté mozgové bunky. Pacienti po mozgovej príhode, v dôsledku nedokrvenia mozgu majú postihnuté dôležité centrá mozgu, často sú odkázaní na lôžko, majú ochrnutú časť tela, tŕpnutie, poruchu reči a mnohé iné postihnutia v dôsledku mozgovej príhody. 

 

Na záver 

Pri kardiovaskulárnych ochoreniach je cieľom kontrola vysokorizikových osôb a zmena ich životosprávy. Konkrétnym cieľom je dosiahnuť merateľné hodnoty (ak sú vzhľadom na stav pacienta dosiahnuteľné) v hladinách:

 

 • krvný tlak < 130/80 mmHg
 • celkový cholesterol < 4,5 mmol/l 
 • LDL cholesterol < 2,5 mmol/l
 • glykémia nalačno < 6 mmol/l a HbA1c < 6,5 %
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Pozor!
Jednou účinnou zložkou našich prípravkov je CBD, s ktorým popri vlastnostiach ostatných účinných látok sa zaoberajú označené vedecké výskumy, akceptované fakty a najnovšie odborné zdroje, aby sme našich čitateľov zásobili informáciami. Poradenský cieľ nemáme, avšak našich čitateľov každopádne povzbudzujeme k tomu, aby v prípade nakupovania si premysleli a v prípade potreby aj konzultovali so svojím lekárom.
Tieto ustanovenia nemožno považovať za vyhlásenia a neberieme zodpovednosť za ich pravdivosť a práve preto uvádzame aj zdroje. Lekárske názory, rady stoja nad uvedenými informáciami, a preto v prípade zdravotného problému a prevencie sa najprv obráťte na odborníka a nikdy s tým neotáľajte. Naše produkty a články ani v najmenšej miere nemôžu nahradiť lekársku konzultáciu, no napriek tomu by sme boli radi, ak by sa kvôli pozitívnym následkom zvýšil okruh našich zákazníkov.

USA Medical produkty nie sú liečivom, ale potraviny, doplnky stravy a kozmetické produkty s fyziologickými účinkami obsahujúce prirodzené aktívne zložky. S dodržaním nariadenia 37/2004 (IV. 26.) EÚ a predpisov hospodárskeho protimonopolného úradu na každej svojej komunikačnej ploche upozorníme, že výživové doplnky nie sú vhodné na liečbu, prevenciu a ošetrenie chorôb, zdravotných problémov, porúch v organizme. Ich konzumácia nenahradzuje odborný posudok, radu alebo terapiu. Zamestnanci a zástupcovia našej spoločnosti nemôžu poskytovať zdravotné i lekárske rady a naše články a internetová stránka dištancuje sa od toho, aby sa z obsahu dal vyvodiť záver takéhoto typu. Uvedené odkazy podporujú prehľadávanie, za ktorých obsah nenesieme zodpovednosť a z toho dôvodu zber informácií je na vlastnú zodpovednosť čitateľa.

Populárne články

Odporúčané priamo vám

Aby ste stránku vedeli využívať plnohodnotne, používame na nej cookies. Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov. získaných prostredníctvom cookies. Viac o súboroch Cookies.