NA ČO JE DOBRÝ CBD OLEJ? – VÝSKUM CBD NA CELOM SVETE

Vyskum cbd

Obsah článku

Na tomto webe sme zhromažďovali informácie o CBD oleji alebo kanabisovom oleji na slovenských, európskych a medzinárodných odborných stránkach s cieľom poskytnúť našim návštevníkom informácie.

USA Medical produkty CBD sú v mnohých krajinách predávané ako doplnky výživy a kozmetika. Podľa oficiálneho stanoviska Národného ústavu farmácie a zdravia potravín, ako aj príslušných právnych predpisov, nemožno v súvislosti s doplnkami výživy tvrdiť, že nedochádza k preventívnemu alebo terapeutickému účinku. Pokiaľ ide o doplnky výživy a kozmetiky, je potrebné spomenúť, že ich konzumácia nenahrádza pestrú a vyváženú stravu.

Aj keď podľa najnovšej oficiálnej pozície Európskeho parlamentu (EP) (Lekárske využitie kanabisu a kanabinoidov z roku 2019) stále existuje len málo výskumných zistení, z ktorých by bolo možné vyvodiť pozitívne závery o účinkoch CBD oleja, v súčasnosti je ešte stále veľa výskumov • hlavne v USA a Európe • rôzne spôsoby použitia konopného oleja obsahujúceho extrakt CBD. Vybrali sme pre vás tieto.

Anglická literatúra o výskume kanabidiolu (CBD), hlavnej účinnej látky v oleji CBD

Vysvetlenie uvedených zdrojov:

NCBI: Národné centrum pre biotechnologické informácie (USA) – Národné biotechnologické informačné centrum s materskou organizáciou v Spojených štátoch

Americká národná knižnica medicíny

CBD OLEJ, tiež známy ako kanabisový olej VÝSKUM

NCBI – september 2020

Jedna dávka kanabidiolu moduluje strednú časovú a striatálnu funkciu počas strachu u ľudí vystavených klinicky vysoko rizikovej psychóze.

Jedna dávka kanabidiolu moduluje strednú časovú a striatálnu funkciu počas zažívania strachu u ľudí s klinicky vysokým rizikom psychózy

NCBI – 2020 

Užívanie kanabidiolu na liečbu úzkosti: Stručné zhrnutie predklinických a klinických dôkazov.

Užívanie kanabidiolu na liečbu úzkosti: krátka syntéza predklinických a klinických dôkazov

NCBI – august 2020

Kanabinoidy a rakovina prostaty: Systematický prehľad experimentov na zvieratách.

Kanabinoidy a rakovina prostaty: Systematický prehľad štúdií na zvieratách

NCBI – august 2020

Kanabidiol (CBD): Zabijak synoviálnych fibroblastómov zápalovej reumatoidnej artritídy.

Kanabidiol (CBD): prostriedok na ničenie zápalových synoviálnych fibroblastov pri reumatoidnej artritíde

 

🌿Pre viac informácií o CBD olejoch kliknite sem

 

TEMATICKÉ VÝSLEDKY VÝSKUMU POUŽÍVANIA CBD

Panická porucha a CBD

Dôkazy o antipanikových účinkoch kanabidiolu.

NCBI – Dôkazy o antipanikových účinkoch kanabidiolu na rok 2017

Úzkosť, depresia a CBD

Antidepresívne a proti úzkosti podobné účinky kanabidiolu: Chemická zlúčenina Cannabis sativa.

NCBI – 2014 Antidepresívne a anxiolytické účinky kanabidiolu: chemická zlúčenina Cannabis sativa

Porucha spánku a CBD

Kanabidiol z pohľadu úzkosti a spánku: Široká škála prípadov.

NCBI – 2019 Cannabidiol in Anxiety and Sleep: A Large Case Series

CBD a tlmenie bolesti

Transdermálny kanabidiol zmierňuje zápal a správanie spojené s bolesťou na modeli artritídy u potkanov.

NCBI – 2015 Transdermálny kanabidiol redukuje zápal a správanie spojené s bolesťou v modeli artritídy u potkanov

Skúmanie možného účinku CBD na imunitný systém

Imunitné odpovede regulované kanabidiolom.

NCBI – 2020 Imunitné odpovede regulované kanabidiolom

Krvný tlak a CBD

Jedna dávka kanabidiolu znížila krvný tlak u zdravých dobrovoľníkov v randomizovanej skríženej štúdii.

NCBI – 2017 Jedna dávka kanabidiolu znižuje krvný tlak u zdravých dobrovoľníkov v randomizovanej skríženej štúdii

Cukrovka a CBD

Účinnosť a bezpečnosť kanabidiolu a tetrahydrokanabivarínu v glykemických a lipidových parametroch u pacientov s diabetom 2. typu: randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia s paralelnými skupinami.

NCBI – 2016 Účinnosť a bezpečnosť kanabidiolu a tetrahydrokanabivarínu na glykemické a lipidové parametre u pacientov s diabetom typu 2: randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná pilotná štúdia s paralelnými skupinami

Roztrúsená skleróza a CBD

Kanabidiol sa používa na zlepšenie rozsahu pohybu ľudí so sklerózou multiplex.

NCBI – 2018 Cannabidiol na zlepšenie mobility u ľudí so sklerózou multiplex

Výskum rakoviny a CBD

Súčasný stav a budúce perspektívy kanabinoidov v biológii rakoviny.

NCBI – 2018 Súčasný stav a budúce perspektívy kanabinoidov v biológii rakoviny

Alzhemeirova choroba a CBD

Recenzia skúšok marihuany s Alzheimerovou chorobou – so zameraním na CBD a THC.

NCBI – 2016 Recenzia štúdií o marihuane na Alzheimerovu chorobu – zameranie na CBD, THC

Epilepsia a CBD

Kanabidiol v liečbe epilepsie: Analýza účinnosti a bezpečnosti v klinických štúdiách.

NCBI – 2019 Využitie kanabidiolu pri liečbe epilepsie: Účinnosť a bezpečnosť v klinických štúdiách

Parkinsonova choroba a CBD

Kanabidiol a Parkinsonova choroba.

NCBI – 2020 Kanabidiol pri Parkinsonovej chorobe

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Pozor!
Jednou účinnou zložkou našich prípravkov je CBD, s ktorým popri vlastnostiach ostatných účinných látok sa zaoberajú označené vedecké výskumy, akceptované fakty a najnovšie odborné zdroje, aby sme našich čitateľov zásobili informáciami. Poradenský cieľ nemáme, avšak našich čitateľov každopádne povzbudzujeme k tomu, aby v prípade nakupovania si premysleli a v prípade potreby aj konzultovali so svojím lekárom.
Tieto ustanovenia nemožno považovať za vyhlásenia a neberieme zodpovednosť za ich pravdivosť a práve preto uvádzame aj zdroje. Lekárske názory, rady stoja nad uvedenými informáciami, a preto v prípade zdravotného problému a prevencie sa najprv obráťte na odborníka a nikdy s tým neotáľajte. Naše produkty a články ani v najmenšej miere nemôžu nahradiť lekársku konzultáciu, no napriek tomu by sme boli radi, ak by sa kvôli pozitívnym následkom zvýšil okruh našich zákazníkov.

USA Medical produkty nie sú liečivom, ale potraviny, doplnky stravy a kozmetické produkty s fyziologickými účinkami obsahujúce prirodzené aktívne zložky. S dodržaním nariadenia 37/2004 (IV. 26.) EÚ a predpisov hospodárskeho protimonopolného úradu na každej svojej komunikačnej ploche upozorníme, že výživové doplnky nie sú vhodné na liečbu, prevenciu a ošetrenie chorôb, zdravotných problémov, porúch v organizme. Ich konzumácia nenahradzuje odborný posudok, radu alebo terapiu. Zamestnanci a zástupcovia našej spoločnosti nemôžu poskytovať zdravotné i lekárske rady a naše články a internetová stránka dištancuje sa od toho, aby sa z obsahu dal vyvodiť záver takéhoto typu. Uvedené odkazy podporujú prehľadávanie, za ktorých obsah nenesieme zodpovednosť a z toho dôvodu zber informácií je na vlastnú zodpovednosť čitateľa.

Populárne články

Aby ste stránku vedeli využívať plnohodnotne, používame na nej cookies. Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov. získaných prostredníctvom cookies. Viac o súboroch Cookies.