JE POUŽITIE CBD OLEJA NA EPILEPSIU ÚČINNÉ? [NAJNOVŠIE VÝSKUMY]

CBD na liečbu epilepsie

Obsah článku

CBD pri epilepsii: výskum účinkov

Kanabidiol alebo CBD je chemická zlúčenina, ktorá sa nachádza v rastline konope. Neobsahuje psychoaktívnu zložku THC, a preto nemá omamný účinok. Cieľom tohto informatívneho článku je predovšetkým to, aby sa záujemcovia dostali k aktuálnym informáciám o CBD produktoch dostupných v EÚ a na Slovensku. Podľa platných právnych predpisov sa CBD produkty nemôžu predávať ako výživové doplnky. Výrobky s obsahom CBD sa v súčasnosti môžu legálne predávať len ako kozmetické prípravky. O CBD produktoch nie je možné tvrdiť, že majú liečivé alebo iné účinky.

Čo je epilepsia 

Epilepsia je (neurologická) porucha centrálneho nervového systému, pri ktorej sa mozgová aktivita stáva abnormálnou a spôsobuje nevyprovokované záchvaty alebo obdobia neobvyklého správania, vnemov a niekedy aj straty vedomia.

 

U koho sa epilepsia prejavuje

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie epilepsia postihuje viac ako 65 miliónov ľudí na celom svete. Epilepsia sa môže vyvinúť v ktoromkoľvek období života. Postihuje mužov aj ženy všetkých rás, etnického pôvodu a veku.

Epilepsia u detí 

Epilepsia je najčastejšie sa vyskytujúce neurologické ochorenie u detí.Podľa štatistík, 5% detí minimálne raz za život prekoná epileptický záchvat.

Ak dieťa alebo dospelý prekoná jeden záchvat, nemusí to znamenať epilepsiu. Pri dvoch (alebo viacerých) nevyprovokovaných záchvatoch (mimo horúčky alebo nízkej hladiny cukru), ktoré majú tendenciu sa vracať, sa hovorí o epilepsii. 

Záchvat vo všeobecnosti prichádza nečakane a rodičov detí prekvapí a vystraší. Neexistuje typický vek, v ktorom sa epilepsia prejaví vo väčšej miere. Postihuje deti od novorodencov až po adolescentov. Najčastejšie sa prejaví už vo veľmi skorom veku, u novorodencov, dojčiat a batoliat.

Podľa definície Medzinárodnej ligy proti epilepsii (po anglicky: International League Against Epilepsy – ILAE) možno epilepsiu diagnostikovať, ak je splnený niektorý z nasledujúcich bodov:

1. Jeden nevyprovokovaný (alebo reflexný) epileptický záchvat a pravdepodobnosť nového záchvatu počas nasledujúcich 10 rokov dosiahne typickú úroveň po dvoch záchvatoch (najmenej 60 %).

2. Pacientovi je diagnostikovaný epileptický syndróm.

 

Prečo vzniká epilepsia

Epilepsia vzniká na základe genetickej predispozície alebo je získaná počas života úrazmi alebo infekciami v nervovom systéme. Primárna príčina je poškodenie mozgu. V prípade vrodeného ochorenia je najviac rizikovým faktorom nedostatočné zásobenie mozgu kyslíkom v prenatálnom období. Pri získanej forme nádor, infekcia alebo úraz mozgu môžu spôsobiť epilepsiu.

Príčiny vzniku epilepsie možno rozdeliť do dvoch skupín:

 • mechanické poškodenia mozgu
 • chemická nerovnováha

V mnohých prípadoch sa nikdy nepodarí zistiť príčinu, prečo epilepsia vznikla. Sú ale známe príčiny, ktoré spôsobujú ochorenie:

 • genetická predispozícia,
 • vývojová porucha mozgu,
 • vysoká horúčka,
 • úraz hlavy,
 • intrauterinné infekcie v prenatálnom období,
 • hypoxické a hemoragické lézie,
 • cerebrovaskulárne lézie,
 • toxicko-metabolické poškodenie,
 • zápal mozgových blán / zápal mozgu,
 • nedokysličenie mozgu pri vývoji plodu,
 • hydrocefalus (nadbytok tekutiny v mozgových dutinách),
 • degeneratívne poruchy,
 • nádor na mozgu.

Priebeh ochorenia

Ochorenie obvykle začína prvým epileptickým záchvatom, pričom na základe poznatkov je pravdepodobnosť jeho opakovania menej ako 50 percent. Nie vždy nasleduje po prvom záchvate ďalší. Typický priebeh je opakovaný a dlhodobý výskyt záchvatov. Nie vždy musí byť prítomný spúšťač choroby a epileptický záchvat sa môže prejaviť v každom veku.

Ako vyzerá epileptický záchvat

Medzinárodná liga proti epilepsii klasifikuje epileptické záchvaty podľa miesta vzniku na:

 • ohniskové,
 • generalizované, 
 • neznáme. 

Ohniskové kŕče 

Sú spôsobené anomálnou elektrickou aktivitou v ohraničenej časti mozgu a detailnejšie sa delia na jednoduché a komplexné. 

Jednoduché ohniskové kŕče sa vyznačujú motorickými, zmyslovými prejavmi bez straty vedomia. 

Komplexné ohniskové kŕče zahŕňajú aj stratu vedomia. 

Generalizované záchvaty 

Začínajú sa v jednej alebo viacerých oblastiach mozgu a potom sa môžu rozšíriť do celého mozgu. Generalizované záchvaty spôsobujú rýchlu stratu vedomia, tonické kŕče, klonické záchvaty, ktoré spôsobujú rytmické pohyby svalov, myoklonické záchvaty, charakterizované kontrakciou svalov a lokalizovaným trasením. 

Napokon tonicko-klonické záchvaty predstavujú najzávažnejší typ epileptických záchvatov, trvajú asi 5–10 minút a sú charakterizované intenzívnymi kontrakciami celého tela. 

Neznáme záchvaty 

Nie je známa presná oblasť mozgu, kde začínajú. Tieto záchvaty možno tiež definovať ako „epileptické kŕče“ charakterizované náhlym predĺžením alebo prehnutím končatín. 

Ostatné prejavy epilepsie

Okrem kŕčov ľudia s epilepsiou počas epileptických záchvatov môžu trpieť aj zhoršením zraku, poruchami vnímania, bolesťami hlavy, pocitmi mravčenia po tele, výpadkami zorného poľa, bolesťami svalov, môžu cítiť nevoľnosť, točenie hlavy, závraty a s tým súvisiace časté pády. Niektoré záchvaty môžu dokonca vážne ohroziť až život postihnutého pacienta.

Prvá pomoc pri epilepsii 

Čo robiť, ak má niekto vo vašom okolí epileptický záchvat: 

 • zachovajte pokoj, záchvaty väčšinou neohrozujú život,
 • nechajte pacienta ležať, hlavu mu podložte niečím mäkkým  a uvoľnite mu oblečenie okolo krku, 
 • nesnažte sa záchvat zastaviť, skončí sám,
 • nedávajte pacientovi tekutiny ani jedlo,
 • pacienta môžete pridržať, ak by hrozilo poranenie z okolia, 
 • keď záchvat skončí, obráťte pacienta, aby sliny a hlieny mohli voľne vytekať z úst,
 • zostaňte s pacientom kým nenadobudne plné vedomie 

Diagnostika ochorenia

Dôležitá je diagnostika, nakoľko jeden záchvat ešte nemusí znamenať, že pacient naozaj trpí epilepsiou. Vykonáva sa napr. EEG vyšetrenie epilepsie a zisťujú sa zmeny priamo v mozgu.

 

EEG vyšetrenie epilepsie

Elektroencefalografia (EEG) je neurologická vyšetrovacia metóda, pomocou ktorej sa sleduje aktivita mozgu. Nervové bunky si medzi sebou odovzdávajú signály pomocou zmien elektrického napätia. Zmeny elektrického napätia sa dostávajú až na povrch hlavy, kde sú zachytené citlivými elektródami a zaznamenané do grafu. EEG má využitie predovšetkým v diagnostike epilepsie a porúch spánku.

Ako prebieha EEG vyšetrenie epilepsie 

Vyšetrenie trvá 20 až 30 minút počas, ktorých: 

 • pacient sedí alebo leží v kresle, 
 • na hlave pacienta je pripevnených 19 – 20 elektród, ktoré sú umiestnené na špeciálnej čiapke, ktorú si pacient nasadí na hlavu,
 • elektródy môžu byť pripevnené na hlave aj jednotlivo,
 • zaznamenáva a meria sa EEG záznam,
 • meria sa iba napätie na povrchu hlavy, vyšetrenie je bezbolestné a neinvazívne.

Epilepsia a CBD

CBD olej má údajne veľa zdravotných výhod, zatiaľ najsilnejším dôkazom je liečba epilepsie liečivom Epidiolex, ktorého hlavná zložka je CBD

Na trhu je veľké množstvo CBD produktov, ktoré si kúpite bez lekárskeho predpisu a niektorí ľudia sa rozhodli ich užívať na kontrolu záchvatov pri epilepsii.

V porovnaní s registrovaným a schváleným CBD liečivom, voľnopredajné CBD produkty nie sú schválené Európskou liekovou agentúrou (EMA), ale samozrejme musia byť registrované na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a mať laboratórne testy, ktoré potvrdzujú bezpečnosť a zloženie CBD výrobkov.  

Sú dôkazy, že CBD pomáha pri epilepsii ? 

Áno, svedčí o tom aj použitie CDB lieku Epidiolex pri liečbe epilepsie, ktoré schválila FDA a EMA. To znamená, že obe liekové agentúry, ktoré sú zodpovedné za pustenie liečiva do obehu v USA a Európe potvrdili prínos CBD liečiva pri epilepsii

Boli vykonané rozsiahle výskumy s CBD od roku 1978, ktoré pokračovali a CBD sa dostalo do II. a III. fázy klinických testov, kde sa preukázali jeho pozitívne účinky pri epilepsii

CBD na liečbu epilepsie: vedci to skúmajú

Výskumy v oblasti epilepsie v súvislosti s CBD sa vykonávajú od roku 1978

Možno sa oplatí prečítať si aj ďalšie vedecké články publikované v pôvodnom anglickom jazyku, ktoré aj my uvádzame v našich textoch:

V súčasnosti prebieha na celom svete množstvo výskumov, podobných tým vyššie spomenutým, ktoré sa zaoberajú CBD a CBD olejom a skúmajú jeho potenciálne účinky. Aby však vedecký svet mohol zaujať jednoznačné stanovisko, je potrebné pokračovať v bádaní. Preto by sa v tejto fáze nemali vyvodzovať žiadne jednoznačné závery. Možno nie je náhoda, že podľa platnej európskej a slovenskej legislatívy nemožno v prípade CBD alebo produktov s obsahom CBD uvádzať žiadne liečivé ani iné účinky.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Pozor!
Jednou účinnou zložkou našich prípravkov je CBD, s ktorým popri vlastnostiach ostatných účinných látok sa zaoberajú označené vedecké výskumy, akceptované fakty a najnovšie odborné zdroje, aby sme našich čitateľov zásobili informáciami. Poradenský cieľ nemáme, avšak našich čitateľov každopádne povzbudzujeme k tomu, aby v prípade nakupovania si premysleli a v prípade potreby aj konzultovali so svojím lekárom.
Tieto ustanovenia nemožno považovať za vyhlásenia a neberieme zodpovednosť za ich pravdivosť a práve preto uvádzame aj zdroje. Lekárske názory, rady stoja nad uvedenými informáciami, a preto v prípade zdravotného problému a prevencie sa najprv obráťte na odborníka a nikdy s tým neotáľajte. Naše produkty a články ani v najmenšej miere nemôžu nahradiť lekársku konzultáciu, no napriek tomu by sme boli radi, ak by sa kvôli pozitívnym následkom zvýšil okruh našich zákazníkov.

USA Medical produkty nie sú liečivom, ale potraviny, doplnky stravy a kozmetické produkty s fyziologickými účinkami obsahujúce prirodzené aktívne zložky. S dodržaním nariadenia 37/2004 (IV. 26.) EÚ a predpisov hospodárskeho protimonopolného úradu na každej svojej komunikačnej ploche upozorníme, že výživové doplnky nie sú vhodné na liečbu, prevenciu a ošetrenie chorôb, zdravotných problémov, porúch v organizme. Ich konzumácia nenahradzuje odborný posudok, radu alebo terapiu. Zamestnanci a zástupcovia našej spoločnosti nemôžu poskytovať zdravotné i lekárske rady a naše články a internetová stránka dištancuje sa od toho, aby sa z obsahu dal vyvodiť záver takéhoto typu. Uvedené odkazy podporujú prehľadávanie, za ktorých obsah nenesieme zodpovednosť a z toho dôvodu zber informácií je na vlastnú zodpovednosť čitateľa.

Populárne články

Aby ste stránku vedeli využívať plnohodnotne, používame na nej cookies. Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov. získaných prostredníctvom cookies. Viac o súboroch Cookies.