CBD olej a ADHD: informácie a prebiehajúce výskumy

Čo to je ADHD?

Obsah článku

Čo je to ADHD a aké sú charakteristické príznaky tohto ochorenia? Ako sa dá liečiť a čo sprevádza farmakologickú terapiu? Výskumy v súvislosti s CBD olejom a ADHD prinášajú zaujímavé poznatky, ktoré môžu výrazne pomôcť k zlepšeniu stavu pacientov.

Definícia ADHD

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je duševné ochorenie, ktoré spôsobuje neobvyklú mieru hyperaktivity a impulzívneho správania. Ľudia s ADHD majú problémy so sústredením pozornosti na jednu úlohu alebo s dlhodobým sedením na jednom mieste. ADHD môže obmedzovať schopnosť učiť sa alebo pracovať a môže viesť k stresu, úzkosti a depresii.

ADHD môžeme rozčleniť do troch podskupín:

 • s prevahou hyperaktivity a impulzívnosti, 
 • s prevahou nepozornosti,
 • kombinovaný typ.

U ľudí trpiacich ADHD sa prejavuje hyperaktivita, impulzívnosť a nepozornosť v rôznej miere a postihnutí môžu byť dospelí aj deti.

Príznaky a prejavy ADHD

ADHD sa spája so širokou škálou foriem správania, z ktorých najčastejšie sú:

 • problémy so sústredením,
 • zábudlivosť pri vykonávaní úloh,
 • ľahko rozptýliteľná pozornosť,
 • skákanie do reči iným
 • a nepokoj pri sedení na jednom mieste.  

Pri hyperaktivite a impulzívnosti dotknuté dieťa:

 • je v neustálom v pohybe a nedokáže obsedieť na mieste;
 • je pre neho ťažké prenechať slovo iným alebo nechať ostatných hrať sa;
 • príliš veľa hovorí a je hlučné;
 • zbytočne riskuje.

Typ s deficitom pozornosti:

 • často robí chyby alebo stráca prehľad o detailoch pri štúdiu alebo práci;
 • ťažko sa sústredí na vyučovaní, pri čítaní alebo rozprávaní;
 • je pre neho náročné zorganizovať si každodenné úlohy;
 • často stráca predmety 
 • a ľahko ho rozptýlia drobnosti, ktoré sa dejú okolo neho.

Symptómy ADHD v dospelosti

Dospelí majú tendenciu pociťovať podobné príznaky ADHD, ktoré im môžu spôsobovať problémy vo vzťahoch a v práci.

 • Ľahko sa rozptýlia, najmä keď sa nudia.
 • Prerušujú ostatných a dokončujú za nich vety. 
 • Majú problémy s dodržiavaním pokynov. 
 • Ľahko sa stávajú podráždenými, netrpezlivými alebo frustrovanými.
 • Majú problémy so zvládaním stresových situácií.
Čo to je ADHD?

Liečba syndrómu ADHD

Väčšina detí s ADHD je diagnostikovaná na základnej škole, ale tento stav sa môže prejaviť aj v puberte alebo dospelosti. ADHD sa nedá identifikovať žiadnym testom a príznaky sa môžu prekrývať s príznakmi iných ochorení.

Liečba ADHD zvyčajne zahŕňa behaviorálnu terapiu, psychoterapiu a lieky, predovšetkým stimulanty a nestimulanty. Stimulanty centrálneho nervového systému sú najčastejšie predpisovanými liekmi na ADHD.

Možné vedľajšie účinky liekov používaných na liečbu ADHD

Hoci sa lieky sa stimulačným účinkom často ukazujú ako efektívne, môžu mať aj množstvo vedľajších účinkov, vrátane nasledujúcich:

 • slabá chuť do jedla,
 • úbytok hmotnosti,
 • bolesti hlavy,
 • zmeny nálady,
 • nespavosť,
 • sucho v ústach.

Ako funguje CBD olej

CBD olej obsahuje vysoké množstvo kanabidiolu alebo CBD, ktorý patrí medzi viac ako 100 účinných látok rastliny konopy. Mnohí ľudia si konopu spájajú predovšetkým s tetrahydrokanabinolom (THC), teda zložkou, ktorá vyvoláva pocit opojenia a eufórie. Avšak CBD neaktivuje tie oblasti mozgu, ktoré sú zodpovedné za psychoaktívne účinky, teda nemá žiadny omamný účinok.

Podľa niektorých vedeckých názorov môže CBD nepriamo interagovať s receptormi CB1 a CB2 endokanabinoidného systému, ktoré sa nachádzajú v centrálnom nervovom systéme a periférnom nervovom systéme.

Považujeme za dôležité pripomenúť, že podľa platnej európskej a slovenskej legislatívy nie je možné v prípade CBD alebo produktov s obsahom CBD deklarovať žiadne liečivé alebo iné účinky.

CBD olej a ADHD: na čo sa zameriavajú výskumy?

V súčasnosti sa uskutočňuje čoraz viac výskumov zameraných na možné terapeutické využitie CBD.

 • Napríklad štúdia uverejnená v roku 2020 sa snažila zhrnúť možnosti potenciálneho klinického využitia CBD a nabiximolu pri liečbe psychiatrických porúch, kde bolo zahrnuté aj ADHD. 
 • Viaceré skúmania sa venujú ťažkostiam, ktoré sužujú ľudí s ADHD, vrátane príznakov úzkosti, panickej poruchy a depresie. Z tohto hľadiska môže byť zaujímavý aj výskum zameraný na vzťah medzi CBD a hladinou sérotonínu v mozgu.

  V súčasnosti prebieha na celom svete množstvo štúdií podobných tým vyššie uvedeným, ktoré skúmajú potenciálne účinky CBD a CBD oleja. Aby však vedecká komunita mohla zaujať jednoznačné stanovisko, je potrebné realizovať ďalšie výskumy. Preto by sa v tejto fáze bádania ešte nemali vyvodzovať žiadne závery.

 
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Pozor!
Jednou účinnou zložkou našich prípravkov je CBD, s ktorým popri vlastnostiach ostatných účinných látok sa zaoberajú označené vedecké výskumy, akceptované fakty a najnovšie odborné zdroje, aby sme našich čitateľov zásobili informáciami. Poradenský cieľ nemáme, avšak našich čitateľov každopádne povzbudzujeme k tomu, aby v prípade nakupovania si premysleli a v prípade potreby aj konzultovali so svojím lekárom.
Tieto ustanovenia nemožno považovať za vyhlásenia a neberieme zodpovednosť za ich pravdivosť a práve preto uvádzame aj zdroje. Lekárske názory, rady stoja nad uvedenými informáciami, a preto v prípade zdravotného problému a prevencie sa najprv obráťte na odborníka a nikdy s tým neotáľajte. Naše produkty a články ani v najmenšej miere nemôžu nahradiť lekársku konzultáciu, no napriek tomu by sme boli radi, ak by sa kvôli pozitívnym následkom zvýšil okruh našich zákazníkov.

USA Medical produkty nie sú liečivom, ale potraviny, doplnky stravy a kozmetické produkty s fyziologickými účinkami obsahujúce prirodzené aktívne zložky. S dodržaním nariadenia 37/2004 (IV. 26.) EÚ a predpisov hospodárskeho protimonopolného úradu na každej svojej komunikačnej ploche upozorníme, že výživové doplnky nie sú vhodné na liečbu, prevenciu a ošetrenie chorôb, zdravotných problémov, porúch v organizme. Ich konzumácia nenahradzuje odborný posudok, radu alebo terapiu. Zamestnanci a zástupcovia našej spoločnosti nemôžu poskytovať zdravotné i lekárske rady a naše články a internetová stránka dištancuje sa od toho, aby sa z obsahu dal vyvodiť záver takéhoto typu. Uvedené odkazy podporujú prehľadávanie, za ktorých obsah nenesieme zodpovednosť a z toho dôvodu zber informácií je na vlastnú zodpovednosť čitateľa.

Populárne články

Aby ste stránku vedeli využívať plnohodnotne, používame na nej cookies. Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov. získaných prostredníctvom cookies. Viac o súboroch Cookies.