CBD FORSKNINGSVÄRLDEN

Alla som fortfarande inte känner till effekterna av CBD-olja vill få svar på sina frågor innan de prövar CBD. De intresserade ár mest nyfikna pá om CBD hjálper dem och vilka fördelar man kan förvánta sig.

Forskning pågår och ett antal uppmuntrande resultat har redan erhållits om effekterna av CBD, men ytterligare forskning behövs för en formell resolution och de nuvarande bestämmelserna måste ändras. Här har vi samlat in information om CBD-olja eller cannabisolja från Ungerska, Europeiska unionen, och internationella verifierade webbplatser, så att vi kan förse våra besökare med information om de senaste forskningsresultaten.

För närvarande gör distributörer som säljer produkter inte några påståenden om de förebyggande, botande och fördelaktiga effekterna, och det är inte heller tillåtet att hänvisa till dem. För information rekommenderar vi att du bläddrar i forumen som ger rapporter från CBD-konsumenter, där vi definitivt kan ta reda på vad andra har upplevt när de använder våra produkter.

Den senaste officiella ståndpunkten från Europaparlamentet (EP) finns här: (medical use of cannabis and cannabinoids 2019).

Sammanfattning av CBD forskning