CBD är en fyto cannabinoidmolekyl extraherad från hampan. Det är en effektiv förening som också används för att göra kosttillskott, kosmetika och medicin. Tack vare den moderna  extraktionsprocessen,och med 0,0% THC innehåll kan CBD-olja placeras i hyllorna i hälsokostbutiker och apotek.

Om vi vill svara på frågan om CBD förhindrar sömnproblem och har en gynnsam effekt på sömnstörningar finns det inget klart svar. Distributörer som säljer produkter får inte göra uttalanden om terapeutiska effekter på grund av regler, men vi kan ge information om konsumentupplevelser i andra forum. Vad vi kan göra är dock att rapportera om pågående forskning och vetenskapliga publikationer. I den här artikeln skriver vi om en forskning från 2019 som kan läsas på originalspråket här: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6326553/

Låt oss se om CBD hjälpte till med sömnproblem i en klinisk grupp.

En retrospektiv studie utfördes på en psykiatrisk klinik på 103 vuxna patienter med ångest och sömnbesvär. CBD användes som ett komplement till standardbehandling. Nästan alla patienter fick 25 mg CBD per dag i kapselform. Om ångestproblem dominerade, gjordes doseringen varje morgon efter frukost. Om sömnproblem dominerade, gjordes doseringen varje natt efter middagen. Vissa patienter fick CBD 50 mg / dag eller 75 mg / dag. CBD har ofta använts för att öka eller minska psykiatriska mediciner. De flesta patienter uppskattade möjligheten att prova något naturligt, även undvika att använda psykiatriska läkemedel.

Biverkningarna och toleransen för CBD-behandling utvärderades utifrån patientrapporter och dokumenterades i journalerna tillsammans med patientkommentarer och erfarenheter.

Kvaliteten på ångest och sömn dokumenterades varje månad i retrospektivtabellen. Sömn och ångest bedömdes med poäng vid baslinjen och efter CBD-behandling. Det slutliga urvalet inkluderade 72 patienter, varav 72 hade ångest och 25 hade sömnstörningar. Poängen för ångeststyrkan minskade med 79,2% under den första månaden, sedan fortsatte nedgången. Storleken på poängen för sömnproblem var 66,7% mindre och visade sedan fluktuationer. Med undantag för 3 patienter tolererades CBD väl.

Vid den första månadsbedömningen efter av CBD-behandling hade 79,2% (57/72) av alla patienter minskat ångestintensitet och 66,7% (48/72) hade minskad sömnproblem.

Två månader efter påbörjad CBD-behandling rapporterade 78,1% (32/41) av patienterna en minskning av ångest och 56,1% (23/41) rapporterade en förbättring av sömnen jämfört med föregående månad.

Få patienter rapporterade biverkningar. Två patienter avbröt behandlingen på grund av trötthet under den första veckan och tre patienter upplevde initialt mild sedering, vilket gick över under de första veckorna. En patient märkte torra ögon. Utvärderingen visar att CBD är mer acceptabelt än konventionella psykiatriska läkemedel.

Studiens slutsats är att de använda doserna (25 mg / dag till 175 mg / dag) var mycket lägre än de som rapporterats i en hel del klinisk litteratur (300-600 mg / dag), men erfarenheten visar att lägre doser också kan framkalla ett lämpligt kliniskt svar. På grund av de nuvarande kostnaderna i detaljhandeln skulle 600 mg / dag vara oöverkomligt.

En crossover-studie som jämförde CBD och Nitrazepam visade att högdos-CBD 160 mg ökade sömntiden. En annan cross-over-studie visade att plasmakortisolnivåerna minskade signifikant med 300-600 mg oral CBD och patienter upplevde en lugnande effekt. Merparten av forskningen gjordes på djurmodeller.

En av de mest betydande fördelarna med CBD-behandling tros vara säkerhet, men det behövs naturligtvis ytterligare forskning för att klargöra de långsiktiga riskerna och möjliga biverkningar som hittills inte har inträffat.